ලබන වසරේ අයවැය යෝජනා මගින් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ වියදම් වෙනුවෙන් දිනකට රුපියල් ලක්ෂ 262ක මුදලක් වෙන් කර ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති අයවැය තුන්වැනි වර කියවීමේ විවාදයට සහභාගී වෙමින් පැවසීය.
2014 වසර සඳහා ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 10,430ක් වැය වී තිබෙන බව පැවසූ මන්ත්‍රීවරයා, එය 2015 වසරේදී රුපියල් මිලියන 15,000කට ආසන්න ගණනක් දක්වා ඉහළ යා හැකි බව සඳහන් කළේය.
මෙලෙසින් මුදල් වියදම් කරන සහ නාස්ති කරන විධායක ජනාධිපතිවරයකු සහ ධුරයක් රටට අවශ්‍ය නොවන බව ද මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේය.
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරමින් අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා අදහස් පළ කිරීමේදී ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ඔහුගේ කතාවට දිගින් දිගටම බාධා කළ අතර තත්වය පාලනය කිරීමට නොහැකි වූ නිසා සභාව විනාඩි 5කට කල් තැබීමට මූලාසනයේ සිටි නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති චන්ද්‍ර කුමාර් මුරුගේසු තීරණය කළේය.
සභාව නැවත රැස්වූ පසු අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සමාජයේ පවතින ප්‍රශ්න මත යැපෙන බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට චෝදනා කළේය.
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සමාජයේ ප්‍රශ්න විසඳීම නිසා ඔවුන් ජනාධිපතිවරයා විවේචනය කරන බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.